Aktualności

  • 10-11-2020

Stadion z nowoczesnym systemem nawadniania

W ekspresowym tempie zainstalowany został nowoczesny system nawadniania głównego boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Szprotawie. 5 listopada br., po niespełna dwóch tygodniach od rozpoczęcia robót, dokonano ich odbioru końcowego.
 
Przedsięwzięcie zrealizowano z wykorzystaniem technologii opartej na montażu podziemnych zraszaczy do nawadniania boiska, z użyciem istniejącej studni głębinowej oraz sieci miejskiej, jako pośredniego źródła zaopatrzenia w wodę. Wdrożone rozwiązanie jest energooszczędne i zautomatyzowane, co zapewni utrzymanie odpowiedniej wilgotności i jakości murawy w okresach bezdeszczowych, głównie w porze letniej. Pozwoli również na racjonalny pobór wody, bez konieczności nadmiernego wykorzystywania sieci miejskiej.
 
Głównymi adresatami projektu są dzieci i młodzież z piłkarskiego Klubu Sportowego „Sprotavia”. Z boiska korzystać mogą jednak wszyscy miłośnicy futbolu, grający również poza klubem, ponieważ gra w piłkę nożną jest świetną formą aktywności hartującą organizm oraz wzmacniającą serce, płuca, mięśnie i stawy. Komfortowa nawierzchnia boiska wpłynie na wzrost bezpieczeństwa oraz rozwój piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a tym samym osiągania coraz lepszych wyników sportowych. Jednocześnie przyczyni się do podniesienia standardu podstawowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie.
 
Prace wykonywało PHU HA-DWA-O z Gniezna, z którym 15.10.2020 r. została podpisana umowa. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 56.209,16 zł brutto. Gmina na zadanie uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Lubuskiego w kwocie 27.489 zł, co jest wartością o 2.511 zł niższą w stosunku do pierwotnie przyznanej, z uwagi na oszczędności poprzetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy robót.
Drugim źródłem dofinansowania w kwocie 27.490,16 zł jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Wkład własny gminy to jedyne 1.230,00 zł brutto.
 
Burmistrz Mirosław Gąsik dziękuje Wojewodzie Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi, Wicemarszałkowi Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisławowi Tomczyszynowi, Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL Arkadiuszowi Dąbrowskiemu oraz Prezesowi Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robertowi Skowron za współpracę na rzecz rozwoju szprotawskiej infrastruktury sportowej.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją