Konsultacje społeczne

  • 03-12-2020

Młodzież on-line o zagospodarowaniu wieży ciśnień

24 listopada br. burmistrz Mirosław Gąsik uczestniczył w spotkaniu on-line z uczniami szprotawskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, podczas którego konsultowany był projekt rewitalizacji wieży ciśnień oraz zespołu parków zlokalizowanych w centrum Szprotawy.
Ambitny projekt pod roboczą nazwą „Przebudowa wieży ciśnień oraz Parku Goepperta na BLUE SKY PARK – Kompleks Wspinaczkowo-Rekreacyjny i Obserwatorium Astronomiczne w Szprotawie” wpisany został do Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. Aktualnie trwają konsultacje społeczne planowanego przedsięwzięcia, którego realizacja uwarunkowana jest otrzymaniem niezbędnego dofinansowania.
 
- Projekt jest odpowiedzią na uwagi mieszkańców Szprotawy, w szczególności młodszego pokolenia, dotyczące konieczności wzbogacenia oferty wypoczynkowo- rekreacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży – tłumaczy burmistrz Mirosław Gąsik. – Dlatego cieszy mnie, że licealiści aktywnie uczestniczą w procesie konsultacji, chcąc mieć realny wpływ na ostateczny kształt przedsięwzięcia. Dziękuję młodzieży za zaangażowanie oraz zaproszenie mnie do udziału w rozmowach. Dziękuję również za obecność oraz cenne wskazówki Wicestaroście Powiatu Żagańskiego Annie Michalczuk, Dyrektorowi LO Bartoszowi Klimkowskiemu oraz opiekunowi fakultetu humanistycznego niezawodnemu Panu Marcinowi Zarzecznemu.
 
Po spotkaniu wśród młodzieży zrodził się pomysł na zorganizowanie wśród uczniów liceum konkursu dotyczącego polskojęzycznej nazwy dla projektu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją