Program Rewitalizacji

  • 22-10-2020

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023

Burmistrz Szprotawy działając na podstawie art. 17 ust.2 pkt 1 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802, poz. 1086) informuje, że 24 kwietnia 2020 r., Rada Miejska w Szprotawie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023.
Treść ogłoszenia do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją