Program Rewitalizacji

  • 23-02-2021

Program Rewitalizacji przyjęty!

Podczas pierwszej w nowym roku sesji Rady Miejskiej w Szprotawie zadanie przebudowy wieży ciśnień oraz Parku Goepperta na Zespół Parków Linowych i Obserwatorium Astronomiczne „Zielona Orbita” włączone zostało do planów rewitalizacji miasta. Teraz przystępujemy do prac związanych z pozyskaniem wsparcia finansowego na realizację tego ambitnego projektu.
Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016 - 2023 do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją