Program Rewitalizacji

  • 02-03-2022

Komitet Rewitalizacji pozytywnie zaopiniował propozycję zmiany GPR

Komitet Rewitalizacji pozytywnie zaopiniował inicjatywę Burmistrza Szprotawy dotyczącą przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023 w zakresie wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ruin dawnego zamku i kościoła ewangelickiego na Centrum Kulturalno-Artystyczne „Zamek Szprotawa”.
 
Opinia do pobrania.
Protokół do pobrania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją