Program Rewitalizacji

  • 21-03-2022

Szprotawa przystępuje do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

9 marca 2022 r., Rada Miejska w Szprotawie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023.
 
Katalog zadań wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji poszerzy się o nowe przedsięwzięcie polegające na przebudowie ruin dawnego zamku/kościoła ewangelickiego i przekształceniu na Centrum Kulturalno - Artystyczne.
 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy, do czynnego uczestnictwa nad projektem wprowadzającym zmiany w Gminnym Programie Rewitalizacji.
 
Informacja o planowanych konsultacjach społecznych dotyczących zmienianego Programu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Szprotawa.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją