Aktualności

  • 03-11-2020

Umowa na modernizację Chodkiewicza podpisana!

Aż 1,2 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych zostanie na gruntowną przebudowę ulicy Chodkiewicza. 20 października 2020 r. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103569F – ul. Chodkiewicza  w Szprotawie”.
 
Projekt, o łącznej wartości 1,7 mln zł, polega na zaprojektowaniu i rozbudowie istniejącej drogi gminnej Nr 103569 F, tj. ulicy Chodkiewicza. Modernizacja odcinka o długości 247 m i szerokości 5 m, realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku przedsięwzięcia stworzona zostanie nowoczesna, kompleksowa i spójna sieć infrastruktury komunikacyjno-transportowej, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych oraz wyrównanie potencjału gospodarczego Szprotawy.
 
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 1.205.194 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych projektu.
 
Przypomnijmy, przedsięwzięcie zakłada powstanie dwukierunkowej drogi z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz 18 miejscami postojowymi. Wybudowana zostanie nowa zatoka autobusowa z peronem, przejście dla pieszych, oświetlenie oraz przyłącza infrastruktury technicznej. Co najważniejsze, przy realizacji zadania nie zostanie wycięte ani jedno drzewo, a rosną tam przepiękne kasztany i lipy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją