Aktualności

  • 17-01-2022

Postęp prac na Chodkiewicza

Trwają prace związane z rozbudową ulicy Chodkiewicza. Przedsięwzięcie zakłada powstanie dwukierunkowej drogi z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz 18 miejscami postojowymi. Wybudowana zostanie nowa zatoka autobusowa z peronem, przejście dla pieszych, oświetlenie oraz przyłącza infrastruktury technicznej. 
 
Prowadzone aktualnie roboty budowlane obejmują rozbiórkę nawierzchni drogi oraz przygotowanie terenu do budowy kanalizacji deszczowej. Ten etap prac, zgodnie z polskim ustawodawstwem, wymaga nadzoru i przeprowadzenia badań archeologicznych, które rozpoczną się po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń wydawanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konsekratora Zabytków w Zielonej Górze. Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 2022 r.
 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie nowoczesna i spójna sieć infrastruktury komunikacyjno- transportowej, która wpłynie na poprawę płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Szprotawie. Na zadanie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.205.194 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość zadania to 1.787.399 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją