Aktualności

  • 04-03-2022

Na Chodkiewicza roboty idą pełna parą

Trwają prace związane z rozbudową ulicy Chodkiewicza w Szprotawie. Już wkrótce w miejscu zaniedbanej jezdni powstanie nowoczesna infrastruktura drogowa z dwukierunkową ulicą, chodnikiem, ścieżką rowerową, miejscami postojowymi, zatoką autobusową z peronem, przejściem dla pieszych oraz oświetleniem.
 
Burmistrz Mirosław Gąsik informuje o postępach prac: - Olbrzymie projekty drogowe, na które otrzymaliśmy rekordowe rządowe dofinansowanie w wysokości łącznie 21 mln zł, wreszcie doczekały się realizacji, którą widać gołym okiem. Po trwającym kilka miesięcy etapie projektowym oraz etapie badań archeologicznych, na place budowy wjechały maszyny i ciężki sprzęt. Oczywiście związane jest to z utrudnieniami polegającymi na wyłączeniu tych ulic z ruchu kołowego oraz wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Jednak nagrodą dla nas wszystkich będzie nowoczesna , komfortowa i funkcjonalna sieć dróg oraz poprawa wizerunku i estetyki miasta.
Prowadzone aktualnie na Chodkiewicza roboty budowlane obejmują wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym montaż rurociągu i studni rewizyjnych oraz niwelację terenu polegającą na zmianie profilu podłużnego drogi. Z tego powodu zamknięty został wjazd od strony ulicy Słowackiego. Za utrudnienia przepraszamy.
 
Na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103569F – ul. Chodkiewicza  w Szprotawie” gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.205.194 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość zadania to 1.787.399 zł.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją