Aktualności

  • 26-07-2022

Umowa na dofinansowanie budowy ulicy Chodkiewicza została aneksowana

11 lipca br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks nr 3 do Umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103569F – ul. Chodkiewicza w Szprotawie”. Zmiany dotyczą zwiększenia wartości realizowanego przedsięwzięcia oraz wydłużenie terminu ich zakończenia.
 
Wprowadzenie robót dodatkowych i zamiennych, spowodowanych zmianą zakresu rzeczowego zadania w stosunku do Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wpłynęło na zwiększenie wartości całkowitej przedsięwzięcia oraz zmniejszenie kwoty wydatków kwalifikowanych. Wielkość dofinansowania pozostaje bez zmian. Dodatkowe koszty to konsekwencja nakazów Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, których głównym celem była poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.
Ponadto, w aneksie do umowy wprowadzono zmiany o wydłużeniu terminu zakończenia realizacji zadania z maja 2022 r. na wrzesień 2022 r. Gotowa droga zostanie oddana do użytku w październiku br.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją