Aktualności

 • 29-09-2022

CHODKIEWICZA ODEBRANA

22 września br. odbył się odbiór końcowy przebudowanej ulicy Chodkiewicza w Szprotawie. Generalnie zmodernizowany ciąg komunikacyjny to nowoczesna infrastruktura drogowa z dwukierunkową ulicą, chodnikiem, ścieżką rowerową, miejscami postojowymi, zatoką autobusową z peronem, przejściem dla pieszych oraz oświetleniem.
Dzięki realizacji zadania, które współfinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.205.194,00 zł, stworzona została nowoczesna, kompleksowa i spójna sieć infrastruktury komunikacyjno-transportowej. W ten sposób poprawiło się bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwiększyła się dostępność komunikacyjna do instytucji publicznych oraz zwiększono potencjał gospodarczy Szprotawy.
 
Projekt realizowany był w formule zaprojektuj i wybuduj. Przeprowadzone roboty budowlane drogi gminnej Nr 103569 F, o długości 247 m i szerokości 5 m, objęły:
 • rozbiórkę istniejącej i budowę nowo projektowanej jezdni, z korektą sytuacyjno-wysokościową przebiegu osi krawędzi,
 • przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3907F - ulicą Słowackiego w Szprotawie,
 • przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • przebudowę i budowę chodników,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • budowę zatoki autobusowej z peronem,
 • budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
 • budowę poboczy,
 • budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia przejść dla pieszych,
 • przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przebudowywana drogą , w tym sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznych, wodociągowych, teletechnicznych i gazowych.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją