Aktualności

  • 24-11-2022

SZPROTAWSKIE OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Z NOWOCZESNYM SPRZĘTEM!

18 listopada br., przed szprotawskim ratuszem odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowych wozów strażackich i sprzętu ratowniczo- gaśniczego gminnym jednostkom ochotniczych straży pożarnych,  z honorowym udziałem Premiera Waldemara Pawlaka, Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
- Nowoczesny i niezawodny sprzęt ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej to podstawa, aby móc szybko i sprawnie ratować zdrowie i życie naszych mieszkańców – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. – Dlatego niezmiernie cieszę się, że wzięliśmy udział w projekcie doposażenia gminnych OSP. Dzięki wsparciu unijnych i krajowych środków pomocowych w wysokości 3,7 mln zł wzmocniliśmy naszą flotę strażacką o 3 średnie wozy ratowniczo-gaśnicze oraz 2 lekkie samochody strażackie wraz z wyposażeniem. Oprócz samochodów, do gminnych jednostek OSP trafiły również pompy wodne zanurzeniowe do osuszania, zapory przeciwpowodziowe, agregaty prądotwórcze trójfazowe, pilarki ratownicze, motopompy do wody szlamowej, dron z kamerą termowizyjną oraz nowoczesny system gaszenia pianą sprężoną CAFS. Dodatkowo gmina objęta została Zintegrowanym Systemem Alarmowania i Ochrony Ludności. To naprawdę ogromne wzmocnienie potencjału ratowniczego, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa lokalnego oraz zabezpieczenia gminy przed skutkami kataklizmów.
 
Serdecznie dziękuję wszystkim gościom z Premierem Waldemarem Pawlakiem, Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na czele, przybyłym na naszą jakże ważną uroczystość.
 
Za wsparcie finansowe projektu ogromne podziękowania kieruję do Wicemarszałków Województwa Lubuskiego Panów Stanisława Tomczyszyna oraz Łukasza Poryckiego, Członka Zarządu Województwa Lubuskiego Pana Marcina Jabłońskiego, Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Pana Marka Kamińskiego oraz do włodarzy samorządów będących partnerami projektu. Dziękuję również Panu Mariuszowi Herbutowi Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
Podziękowania składam także Panom Edwardowi Fedko Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego oraz Panu Janowi Chmielewskiemu Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żaganiu.
 
Dziękuję moim współpracownikom za zaangażowanie i trud włożony w realizację przedsięwzięcia. Serdecznie dziękuję również wszystkim osobom wspierającym ochotnicze straże pożarne z naszymi radnymi na czele.
 
Na koniec chylę czoła przed naszymi strażakami ochotnikami w uznaniu ich codziennej odwagi. Wszystkim Druhnom i Druhom życzę szczęśliwego końca każdej służby, poczucia spełnienia i satysfakcji, siły niezbędnej podczas gaszenia pożarów i ratowania rannych. CZUWAJ!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

73Galeria zdjęć: SZPROTAWSKIE OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Z NOWOCZESNYM SPRZĘTEM!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją