Aktualności

  • 18-06-2021

Rozmowy o projekcie

14 czerwca br.,  w Urzędzie Miejskim w Szprotawie odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie projektu „Socjalno-kulturalne spotkanie polskich i niemieckich grup samopomocy z zakresu opieki zdrowotnej“, na który gmina pozyskała 5.482,50 EUR dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
W trakcie spotkania omówiono założenia oraz harmonogram działań projektowych. Celem projektu jest wspólne polsko-niemieckie spotkanie transgraniczne grup samopomocowych, podczas którego zaplanowana została wymiana doświadczeń, wspólne polsko - niemieckie dyskusje na temat profilaktyki antynowotworowej, program artystyczny w Szprotawskim Domu Kultury oraz inne integracyjne działania zmierzające do ugruntowania stabilnej współpracy transgranicznej.
 
W spotkaniu uczestniczyły Zastępca burmistrza Dorota Grzeszczak, Dyrektor Szprotawskiego Domu Kultury Teresa Zima oraz zastępca skarbnika gminy oraz koordynator projektu Katarzyna Dziedzic.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją