Aktualności

  • 02-11-2021

Promujemy profilaktykę antynowotworową ponad granicami

2 października br., w Szprotawskim Domu Kultury gościli uczestnicy projektu „Socjalno-kulturalne spotkanie polskich i niemieckich grup samopomocy z zakresu opieki zdrowotnej“. Wydarzenie, będące punktem kulminacyjnym wielomiesięcznych przygotowań, miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie profilaktyki antynowotworowej.
 
W trakcie spotkania polscy i niemieccy uczestnicy mieli okazję wziąć udział w dyskusjach  z udziałem ekspertów dotyczących profilaktyki antynowotworowej, zdrowego stylu życia i odpowiedniej diety. Rozmawiano o sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach, historiach powrotu do zdrowia oraz  najnowszych metodach diagnostyki. Słuchacze wymienili się również doświadczeniami oraz dobrymi praktykami w obszarze podejmowanych inicjatyw pozwalających na intensywniejszą walkę z rakiem np. popularyzację badań profilaktycznych, organizację wspólnych wyjazdów na konsultacje lekarskie czy wyjazdów integracyjnych, seminariów, spotkań wzmacniających świadomość zdrowotną.
 
Panel konferencyjny zakończony został programem artystycznym z czynnym udziałem uczestników projektu.
 
Działania projektowe, na które Szprotawa pozyskała aż 5.482,50 euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Regionalnego, przyczyniły się również do ugruntowania stabilnej współpracy transgranicznej polskich i niemieckich grup samopomocy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją