Aktualności

  • 21-04-2022

Działamy w obszarze technicznym Dostępnej Szkoły

W Szkole Podstawowej nr 1 w Szprotawie oraz Szkole Podstawowej w Długiem realizowany jest  projekt poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Działania opiewające na kwotę 1,6 mln zł dofinansowane są z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wysokość grantu wynosi 1,3 mln zł!
 
Projekt „Dostępna Szkoła”, oprócz zrealizowanych już zadań związanych z likwidacją barier architektonicznych, obejmuje również miękkie działania edukacyjne i społeczne, polegające na zakupie pomocy dydaktycznych i wyposażenia, a także podnoszeniu kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych.
 
W ramach działań realizowanych w obszarze technicznym,  Szkoła Podstawowa nr 1 dokonała zakupu materiałów i narzędzi diagnostycznych tzw. Kart Oceny Logopedycznej Dziecka na łączną kwotę 5.766,00 zł. Asortyment dostarczyła firma Komlogo Piotr Gruba z Gliwic. Szkolenia w zakresie funkcjonalności tych narzędzi przeprowadziła Pracownia Usług Psychologiczno- Logopedycznych „Drzewo Rozwoju” z Gliwic. Koszt usługi to  1.120,00 zł.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją