Aktualności

  • 29-04-2022

Już wkrótce w Jedynce będzie dostępna winda!

Winda, która będzie sporym udogodnieniem dla osób z niepełnosprawnością ruchową,  zamontowana zostanie w ramach projektu „Dostępna Szkoła”. Celem wielopłaszczyznowego przedsięwzięcia jest włączenie dzieci ze specjalnymi potrzebami w życie społeczności szkolnej.
 
28 kwietnia br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał umowę na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie montażu windy w Szkole Podstawowej nr 1 w Szprotawie. Wykonawcą usługi będzie spółka Windpoldźwig z Zielonej Góry.
 
- Dzięki ogromnemu unijnemu wsparciu w wysokości 1,3 mln zł już wkrótce szprotawska Jedynka oraz Szkoła Podstawowa w Długiem świadczyć będą pełen wachlarz usług w zakresie kompleksowego zaspokajania potrzeb  dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – o realizowanym projekcie „Dostępnej Szkoły” mówi burmistrz Mirosław Gąsik. – W ramach podpisanej umowy w SP1 zamontowana zostanie winda, która obsługiwać będzie czterokondygnacyjny budynek. Dzięki temu dźwigowi, w naszej gminie działać będzie jako pierwsza w Powiecie Żagańskim placówka, w 100% dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami!
 
Projekt, oprócz zadań likwidujących bariery architektoniczne, w dużej mierze opiera się na miękkich działaniach edukacyjnych i społecznych, polegających na zakupie pomocy dydaktycznych i wyposażenia, objęciu uczniów fachowym wsparciem oraz podnoszeniu kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych. Realizacja projektu potrwa do końca kwietnia 2023 r.
 
Cieszę się, że tak wiele osiągnęliśmy stosunkowo niewielkim kosztem. Cały projekt opiewający na kwotę  1,6 mln zł, wsparty zostanie wkładem własnym gminy na poziomie jedynie 300 tys. zł.
 
Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w to ogromne przedsięwzięcie!
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.605.860,59 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 285.860,59 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją