Aktualności

  • 06-09-2022

Wzbogacamy placówki w Szprotawie i Długiem

Szkoły podstawowe, które biorą udział w projekcie pn. „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, wzbogaciły się o kolejne pomoce naukowe i wyposażenie w ramach obszaru technicznego. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.  
 
Projekt, oprócz zrealizowanych już zadań związanych z likwidacją barier architektonicznych, obejmuje również miękkie działania edukacyjne i społeczne, polegające na zakupie pomocy dydaktycznych i wyposażenia, a także podnoszeniu kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.320.000,00 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 385.738,40 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Wzbogacamy placówki w Szprotawie i Długiem

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją