Aktualności

  • 05-10-2022

W JEDYNCE JUŻ WKRÓTCE BĘDZIE WINDA

Trwa montaż windy w Szkole Podstawowej nr 1 w Szprotawie. Urządzenie pozwoli dzieciom z niepełnosprawnością ruchową na swobodne przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami budynku.
 
Szprotawska Jedynka realizuje zadanie, dzięki któremu budynek szkoły będzie kompleksowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do chwili obecnej w placówce wykonano już prace w zakresie adaptacji pomieszczeń biblioteki, stołówki, świetlicy, szatni, sal lekcyjnych, czy pomieszczeń sanitarnych. Bariery architektoniczne zlikwidowano również w zakresie ciągów  komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych.
 
Jak podkreśla burmistrz Mirosław Gąsik uruchomienie windy sprawi, że szkoła będzie wielopłaszczyznowo przygotowana do przyjęcia w swoje podwoje uczniów z niepełnosprawnościami. Placówka z pewnością będzie liderowała w powiatowych i wojewódzkich rankingach nowoczesnych i przyjaznych szkół.
Zewnętrzna winda montowana jest od północnej strony budynku zlokalizowanego przy ulicy Kopernika. Obsługiwać będzie cztery piętra szkoły. Wykonawcą usługi jest spółka Windpoldźwig z Zielonej Góry.
 
W unijnym projekcie poprawy dostępności szprotawskich szkół dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ruchowymi pn. „Dostępna Szkoła” biorą udział dwie gminne placówki, tj. Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie oraz SP w Długiem. Wartym podkreślenia jest, że całe przedsięwzięcie oszacowane na kwotę 1,6 mln złotych uzyskało aż 1,3 mln zł dofinansowania. Oznacza to nic innego, jak wkład własny gminy na poziomie jedynie 300 tys. zł. A oprócz twardych zadań inwestycyjnych, realizowane są również miękkie działania edukacyjno- społeczne, które mają wesprzeć wielokierunkowy rozwój dziecka.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.320.000,00 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 385.738,40 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: W JEDYNCE JUŻ WKRÓTCE BĘDZIE WINDA

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją