Aktualności

  • 22-12-2022

WINDA RUSZYŁA!

W szprotawskiej Jedynce oddano do użytku windę, która ogromnie ułatwi dzieciom z niepełnosprawnościami swobodne przemieszczanie się pomiędzy piętrami budynku. Za tą długo wyczekiwaną i bardzo ważną dla całej społeczności szkolnej inwestycję, uczniowie uhonorowali osoby zaangażowane w projekt Medalami dla Przyjaciół Dzieci.
 
Jak podkreśla burmistrz Mirosław Gąsik uruchomione urządzenie dźwigowe zamyka działania w obszarze architektonicznym w ramach Dostępnej Szkoły. – Już  śmiało mogę powiedzieć, że dzięki realizacji tego zadania nasza placówka jest liderem wśród szkół kompleksowo zaspokajających potrzeby uczniów z wszelkiego rodzaju indywidualnymi wymaganiami rozwojowymi.
 
Obecność Szprotawy w pilotażowym, ogólnopolskim projekcie pozwoliło na szerokozakresową likwidację barier architektonicznych w szkołach podstawowych nr 1 w Szprotawie oraz w Długiem. Pokrótce przypomnę, że wykonano tam prace w zakresie adaptacji pomieszczeń biblioteki, stołówki, świetlicy, szatni, sal lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych. Utrudnienia zlikwidowano również w ciągach komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych. Dodatkowo Jedynka wzbogaciła się o windę.
 
Serdecznie dziękuję całej społeczności szkolnej, tj. dyrekcji, pedagogom, rodzicom, opiekunom i uczniom za wzorową realizację projektu. Gratuluję pomysłowo zorganizowanego uroczystego otwarcia windy, tak fantastycznie osadzonego w świąteczno- zimowej atmosferze. W imieniu moim oraz wszystkich odznaczonych Medalem dla Przyjaciół Dzieci, tj. radnych RM: Pani Haliny Sawa oraz Panów Stanisława Rosoła, Władysława Sobczaka oraz Stefana Gołka, pracownika UM Pani Barbary Wierzbickiej, przedstawiciela Rady Rodziców Pani Joanny Becla oraz Wykonawcy projektu gorąco dziękuję za ten wzruszający gest. Jest on namacalnym potwierdzeniem, że to co robimy jest dobre i potrzebne. Dziękuję Wam za to wyjątkowe wydarzenie – radosne, roztańczone i rozśpiewane, otulone magią świąt.
 
Na koniec dodam, że cały projekt, na który składają się jeszcze miękkie działania edukacyjno- społeczne, oszacowany na kwotę 1,7 mln złotych, uzyskał aż 1,3 mln zł dofinansowania. Oznacza to nic innego, jak wkład własny gminy na poziomie jedynie 386 tys. zł. Życzę nam wszystkim, abyśmy w nowym 2023 roku mogli realizować więcej takich zadań, dzięki którym budujemy naszą gminę otwartą i przyjazną!
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.320.000,00 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 385.738,40 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją