Aktualności

  • 02-02-2023

NAUCZYCIELE SP DŁUGIE PODNOSZĄ KOMPETENCJE

W dniach 19-20 stycznia 2023 r. nauczycielki ze szkoły Podstawowej w Długiem wzięły udział w szkoleniu specjalistycznym w Legnicy w ramach projektu Dostępna Szkoła. Tematem warsztatów było budowanie relacji rówieśniczych wśród uczniów.
 
Szkolenie pn. „Uczeń z trudnościami w relacjach rówieśniczych – osobowość, temperament, proces grupowy” odbyło się w formie warsztatów, podczas których poruszony został niezwykle ważny temat nawiązywania i rozwijania relacji społecznych. Niektóre dzieci z łatwością zyskują sympatię rówieśników, dla innych odnalezienie się w grupie to niezwykle trudny proces. Zdarza się również, że nawet najbardziej lubiani uczniowie, zmagają się czasem z problemami, których nie potrafią rozwiązać.

Dlatego, tak ważne jest, aby to nauczyciele i szkolni specjaliści wiedzieli jak można wesprzeć uczniów i pomóc im pokonać trudności w relacjach nie tylko z rówieśnikami.
Prowadzący w przystępny sposób przedstawił uczestnikom różne postawy oraz temperamenty, którymi charakteryzują się uczniowie. Szkolenie obejmowało rozmowy, wymianę doświadczeń, przedstawienie scenek sytuacyjnych oraz zabaw integrujących grupę, które z powodzeniem można wykorzystać w codziennej pracy z dziećmi.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.320.000,00 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 385.738,40 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją