Aktualności

  • 31-03-2023

POZYTYWNA DYDSCYPLINA W DOSTĘPNEJ SZKOLE

W dniach 30-31 marca br., w szprotawskiej Jedynce zorganizowany został kurs z zakresu Pozytywnej Dyscypliny. Szkolenie, które skierowane było do nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz opiekunów, było częścią unijnego projektu Dostępnej Szkoły.
 
Pozytywna dyscyplina to metoda wychowawcza, która opiera się na wzajemnym szacunku i jest skuteczna długofalowo, a dodatkowo jej założenia doskonale sprawdzają się w pracy z rodzicami. Ważne jest, aby potrafić wyznaczać granice, jednocześnie respektując potrzeby dzieci.
 
Podczas warsztatów pokazano jak w przyjazny sposób nauczyć dzieci przestrzegania umów i zasad oraz standardów. Zaprezentowano sposoby skutecznej motywacji i budowania u dzieci poczucia własnej wartości bez kar i nagród. Przedstawiono również nowe sposoby komunikacji i przełamywania nieskutecznych schematów działania.
 
Warsztaty skierowane były do uczniów 14 i 15 letnich, grona pedagogicznego oraz rodziców.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.320.000,00 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 385.738,40 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją