Aktualności

  • 30-05-2023

UMOWA ANEKSOWANA

29 maja 2023 r. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks do umowy powierzenia grantu na rzecz realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji na zakup sprzętu w obszarze architektonicznym.
 
 
Po uwzględnionych w aneksie zmianach kwota powierzonego grantu wynosi 1.349.081,31 zł.  Zwiększone środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup sprzętu w obszarze architektonicznym.
 
Zadanie w standardzie 1.1.2 obejmuje zakup ławek i/lub kanap na zewnątrz i/lub wewnątrz budynku szkoły.
 
Zadanie w standardzie 1.1.5 obejmuje zakup i montaż grzejnika z termostatem do szybu windy, zakup i montaż kamery w kabinie windy, zakup i montaż wideodomofonu z elektrozaczepem do drzwi wejściowych przedsionka oraz zakup z odblokowaniem systemu zabezpieczeń.
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.349.081,31 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 385.738,40 zł ze środków własnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją