Aktualności

  • 28-06-2023

ZAKUP SPRZĘTU W RAMACH ZWIĘKSZONEJ DOTACJI

Dzięki zwiększonej dotacji na działania w obszarze architektonicznym możliwy był zakup sprzętu i urządzeń, które trafiły do szprotawskiej Jedynki. Wszystkie działania realizowane są w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, współfinansowanego ze środków unijnych. 
 
Część zrealizowanych zakupów obejmuje dwa rodzaje ławek wypoczynkowych. Pierwsze z nich to siedzenia typu kanapa, które znajdują się na korytarzach wewnątrz budynku szkoły. Drugie to ławki zewnętrzne drewniane, wzbogacające  małą architekturę terenu placówki. 
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.349.081,31 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 385.738,40 zł ze środków własnych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: ZAKUP SPRZĘTU W RAMACH ZWIĘKSZONEJ DOTACJI

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją