Aktualności

  • 27-07-2023

SZKOŁA W DŁUGIEM Z ZESTAWAMI WYPOCZYNKOWYMI

W Szkole Podstawowej w Długiem, która bierze udział w projekcie „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, zamontowane zostały kanapy i ławki wypoczynkowe.
 
 
 
Kanapy wewnętrzne i zewnętrzne ławki drewniane zakupione zostały dzięki zwiększonej dotacji na działania w obszarze architektonicznym. Ławki wewnętrzne czyli siedzenia typu kanapa ustawione zostały na korytarzu wewnątrz budynku szkoły. Zewnętrzne ławki drewniane wzbogaciły małą architekturę placówki.  
 
Gmina Szprotawa otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.
Wysokość grantu to 1.349.081,31 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dodatkowo Gmina Szprotawa przeznaczyła na ten cel 385.738,40 zł ze środków własnych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją