Aktualności

  • 09-07-2021

Będzie przyjaźnie i bezpiecznie dla osób z niepełnosprawnościami

Ruszyły prace w ramach projektu likwidacji barier architektonicznych w gminnych szkołach. Pierwsze roboty budowlane realizowane są w Szkole Podstawowej nr 2 w Szprotawie. Już wkrótce place i chodniki na terenie placówki wyłożone będą gładką kostką brukową, ułatwiającą poruszanie się osób na wózku oraz z dysfunkcjami wzroku.
 
- Na realizację projektu o wartości blisko 2 miliony złotych, obejmującego wszystkie gminne szkoły, otrzymaliśmy aż 680 tysięcy dofinansowania ze środków PFRON. To największa dotacja w historii województwa lubuskiego w zakresie likwidacji barier architektonicznych – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. – Dzięki funduszom tym, na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 rozpoczęliśmy już remont istniejących dróg i placów, które wyłożone zostaną gładką kostką brukową. Sposób ułożenia nawierzchni oraz rodzaj użytego do jej budowy materiału mają ogromne znaczenie nie tylko dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, ale również dla osób z dysfunkcjami wzroku. Dodatkowo wokół szkoły oraz na terenie boiska sportowego zlikwidowane zostaną istniejące progi i inne bariery utrudniające poruszanie się. Wybudowany zostanie również parking dla niepełnosprawnych. Wprowadzenie tego typu udogodnień infrastrukturalnych ułatwi komunikację, a także zwiększy bezpieczeństwo i  swobodę ruchu.
 
Podobne prace w ramach projektu wykonane zostaną na terenie wszystkich placówek szkolnych prowadzonych przez naszą gminę. Z kolejnymi pracami ruszymy już wkrótce.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją