Aktualności

  • 17-08-2021

Likwidacja barier architektonicznych w SP1

Jedynka jest koleją szprotawską placówką, w której rozpoczęły się prace modernizacyjne mające na celu dostosowanie przestrzeni szkoły dla osób z niepełnosprawnościami. Na przedsięwzięcie gmina otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
-  W efekcie trwającej reformy szprotawskiej oświaty chcemy zapewnić wszystkim młodym Szprotawianom naukę na wysokim poziomie, tak aby opuszczali mury naszych szkół z dobrym, wszechstronnym wykształceniem – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. – W procesie tym duży nacisk kładziemy na potrzeby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, dla których efektywną ofertę edukacyjną trzeba odpowiednio dopasować. Cieszy, że na ten cel pozyskaliśmy naprawdę wysokie wsparcie zewnętrzne. To nasz wspólny, ogromny sukces! Ze środków PFRON likwidujemy bariery architektoniczne we wszystkich gminnych placówkach szkolnych. Z kolei projekt, który będzie realizowany w SP1 i SP Długie z dofinansowaniem unijnym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oprócz twardych zadań infrastrukturalnych,  w dużej mierze opierać się będzie na miękkich działaniach edukacyjnych i społecznych, polegających na zakupie pomocy dydaktycznych i wyposażenia, a także podnoszeniu kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych.
 
Wracając jednak do projektu likwidacji barier architektonicznych, w SP1 rozpoczęliśmy już remont istniejących dróg i placów, które wyłożone zostaną gładką kostką brukową, co ma niebagatelne znaczenie nie tylko dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, ale również dla osób z dysfunkcjami wzroku. Dodatkowo wokół szkoły oraz na terenie boiska sportowego zlikwidowane zostaną istniejące progi i inne bariery utrudniające poruszanie się. Wybudowany zostanie również parking dla niepełnosprawnych. Wszystko po to, aby każdy w naszej gminie znalazł dla siebie przyjazne, bezpieczne i wygodne miejsce.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją