Aktualności

  • 19-08-2021

Umowa na modernizację szkół podpisana!

10 sierpnia br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał umowę na kompleksową modernizację szprotawskich szkół podstawowych. Zadanie finansowane będzie z PFRON oraz unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. To część olbrzymiego projektu kompleksowej poprawy dostępności szprotawskich szkół dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ruchowymi.
 
- Ruszamy z dużym projektem gruntownej przebudowy szkół podstawowych w ramach likwidacji barier architektonicznych i dostosowania placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To wielka chwila, bo już dawno tak ogromne pieniądze nie były kierowane na poprawę infrastruktury oświatowej – z radością dzieli się informacjami burmistrz Mirosław Gąsik. – Inwestycje, które zostaną wykonane w ramach podpisanej umowy ze spółką ZISICO ze Szprotawy, są częścią rozległego przedsięwzięcia skierowanego na poprawę warunków edukacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres umowy, opiewającej na kwotę 690.546,45 zł,  obejmuje modernizację budynków szkół podstawowych w Szprotawie – SP1 i SP2, Wiechlicach, Długiem i Siecieborzycach. Prace polegać będą m.in. na remoncie wejść głównych do budynków szkolnych, poszerzeniu wejść do gabinetów specjalistycznych i likwidacji progów, dostosowaniu stołówek szkolnych czy modernizacji sanitariatów. Pierwsze prace rozpoczną się w Szkole Podstawowej w Długiem.
 
Część zadania, realizowanego z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opiewa na wartość 602.977,45 zł. Prace wykonywane będą w okresie od 10.08 do 29.10.2021 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją