Strefa Seniora

  • 25-02-2022

Umowa na największy w historii Szprotawy projekt dla Seniorów podpisana!

18 lutego br., w szprotawskim ratuszu, w obecności burmistrza Mirosława Gąsika oraz kierownika projektu Jolanty Lączak podpisano umowę na realizację zadania pn. „Rozwój usług opiekuńczych, asystenckich i telemedycznych w Gminie Szprotawa”, na które Szprotawa otrzymała dofinansowanie w wysokości 699.075,06 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO LUBUSKIE 2020.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Tadeusz Pozaroszczyk podpisując dokumenty podkreślił, że dzięki realizacji zadania szprotawscy Seniorzy będą mogli chronić zdrowie przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy techniki, a także rozwijać swoje pasje w ramach Klubu Seniora. Już za kilka dni ruszają działania projektowe. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 822.441,25 zł.
Nabór uczestników trwa!
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE2020 Oś 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją