Aktualności

  • 08-05-2023

RUSZYŁY PRACE PRZY BUDOWIE VELO SPROTAVIA

Przystąpiono do realizacji prac budowlanych w ramach inwestycji współfinansowanej z unijnych środków. 7 milionowe wsparcie pozwoli na wykonanie blisko 16 kilometrowej ścieżki rowerowej relacji Szprotawa-Kartowice-Witków-Siecieborzyce-Stypułów, która ucieszy zarówno miłośników sportów rowerowych, jak i zwolenników niskoemisyjnego transportu.
 
Trasa o nazwie Velo Sprotavia w większości przebiegnie śladem dawnej kolei szprotawskiej. Rozpocznie się na Dworcu Rowerowym w Szprotawie, który będzie zlokalizowany przy postoju TAXI, a dalej przejdzie przez wsie Kartowice, Witków i Siecieborzyce. W Stypułowie zostanie wpięta do już istniejącej ścieżki prowadzącej do Kożuchowa, Nowej Soli itd.
 
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych i odwodnienia. Następnie wykonana zostanie podbudowa oraz położona zostanie nawierzchnia ścieżki. W końcowym etapie przeprowadzone zostaną roboty wykończeniowe, w tym zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Wybudowane zostaną również Miejsca Obsługi Rowerzystów i dworzec rowerowy.
 
Dotychczas, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonano i przekazano mapę do celów projektowych, wytyczono i przedstawiono koncepcję przebiegu ścieżki wraz z miejscami obsługi rowerzystów. Zaplanowano warstwy konstrukcyjne i nawierzchnię właściwą ścieżki. Tym samym zrealizowane zostało 90% założonych do wykonania w tej części prac.
 
W zakresie robót budowlanych Wykonawca wykonał tyczenie geodezyjne i przebieg ścieżki rowerowej na całej jej długości. Wykonana została wycinka krzewów i drzew samosiejek wraz z wykopaniem i utylizacją karpiny. Ponadto, wykonane zostało opracowanie geologiczne na całej trasie ścieżki i przedstawiona została opinia geotechniczna  z wnioskami i sposobem rozwiązania stanu istniejącego.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją