Aktualności

  • 30-01-2023

4,56 MLN ZŁ NA BUDOWĘ SZPROTAWSKIC ULIC

25 stycznia br. Szprotawa otrzymała promesę, wystawioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na kwotę 4.560.000 zł. Dzięki przyznanym środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład  zmodernizowana zostanie infrastruktura drogowa w obrębie ulic Żagańskiej, Sobieskiego, Niepodległości oraz skrzyżowania Sobieskiego i Żagańskiej.
 
Zaplanowane prace obejmą wykonanie dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowane  będą roboty polegające na rozbudowie ulic i skrzyżowania oraz wymianie ich nawierzchni, budowie ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych, publicznych oraz dróg wewnętrznych. Dodatkowo,  przebudowane bądź wybudowane zostaną chodniki, zatoki autobusowe z peronem, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, oświetlenie i sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych, kanalizacja deszczowa oraz oznakowanie aktywne lub sygnalizacja ostrzegawcza na przejściach dla pieszych.
 
Wartość robót budowlanych oszacowana została na kwotę 10.888.871,71 zł.
 
Zadanie współfinansowane będzie z dwóch źródeł zewnętrznych, tj. 4.560.000,00 zł będzie stanowiła dotacja z Polskiego Ładu, natomiast z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie wyniesie 3.799.497,92 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją