Aktualności

  • 17-05-2023

KONCEPCJA ROZBUDOWY ŻAGAŃSKIEJ, NIEPODLEGŁOŚCI I SOBIESKIEGO GOTOWA

Zakończyły się prace związane z opracowaniem koncepcji rozbudowy szprotawskich ulic: Żagańskiej,  Niepodległości i Sobieskiego. Inwestycja w kwocie 4,56 mln zł współfinansowana jest ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 
Zadanie, którego wykonawcą jest firma Tandem Sp. Z o.o. z Żagania, polega na zaprojektowaniu i rozbudowie części istniejącej drogi gminnej Nr 103573 F o długości 1.235 m i szerokości 6 m, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 
Opracowano już koncepcję rozbudowy tej drogi. Aktualnie, trwają uzgodnienia gotowego dokumentu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Po jego zatwierdzeniu możliwe będzie przystąpienie do przygotowania dokumentacji projektowej.
 
Roboty budowlane obejmą rozbudowę części ul. Żagańskiej, Sobieskiego i Niepodległości, skrzyżowania ul. Żagańskiej i Sobieskiego oraz pozostałych istniejących skrzyżowań z tymi drogami. Dodatkowo wybudowane zostaną: ścieżka rowerowa, zjazdy indywidualne, publiczne i na drogi wewnętrzne, przebudowane lub wybudowane zostaną chodniki, zatoki autobusowe z peronem, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, oświetlenie i sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych, kanalizacja deszczowa.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją