Aktualności

  • 22-09-2023

POSTĘPY PRZY INWESTYCJI DROGOWEJ NA ULICY NIEPODLEGŁOŚCI

Gmina zaakceptowała koncepcję projektu budowlanego. Będzie ona również podlegać uzgodnieniu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz zarządcami sieci: wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, gazowej i energetycznej.
To zadanie stanowi etap IV - Rozbudowa części ul. Żagańskiej, ul. Sobieskiego, ul. Niepodległości wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Sobieskiego i Żagańskiej (km 0-890 - km 2+125)".
Środki na powyższe inwestycje pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, etap IV dodatkowo z Polskiego Ładu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją