Aktualności

  • 05-07-2022

Będą nowe drogi na Osiedlu Piastowskim

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład już wkrótce, od lat zaniedbane ulice na Osiedlu Piastowskim w Szprotawie zostaną gruntownie przebudowane. 15 czerwca 2022 r. Szprotawa na realizację tego zadania otrzymała promesę wystawioną przez  Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 7,6 mln zł.
 
Zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury drogowej na Osiedlu Piastowskim w Szprotawie”, polegające na kompleksowej przebudowie i rozbudowie dróg gminnych, tj. ulic Jasnej, Porzeczkowej, Witosa i  Robotniczej, o łącznej długości ok. 1,4 km, otrzymało dofinansowanie w ramach II edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje przebudowę, rozbudowę bądź budowę skrzyżowań, chodników, oraz odwodnienia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami. Ponadto, przebudowane bądź wybudowane zostaną  zjazdy indywidualne i publiczne, przystanki autobusowe, oświetlenie uliczne oraz doświetlenie przejść dla pieszych z oprawami LED wraz z przyłączeniem do sieci. Zakres zadania to również likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną lub nadziemną oraz zabezpieczenie sieci, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
Udzielanie wstępnej promesy oznacza, iż Gmina Szprotawa w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od daty jej wystawienia musi ogłosić postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy inwestycji.  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją