Czyste Powietrze

  • 25-02-2022

Program Czyste Powietrze 2022. Nawet 69 tys. zł dotacji na wymianę starego kopciucha

Realizowany w naszej gminie program Czyste Powietrze ma na celu likwidację starych pieców węglowych i zachęcenie do termomodernizacji domów. W 2022 ruszyła III część programu Czyste Powietrze z dofinansowaniem do 69 tys. zł dla mniej zamożnych i nowymi, łatwiejszymi zasadami. SPRAWDŹ!
Najważniejsze zmiany
  • Nowy poziom dofinansowania - maksymalnie do 69 tys. zł.
  • Intensywność dofinansowania - do 90% kosztów kwalifikowanych.
By skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania należy spełnić następujące warunki:
  • być właścicielem/ współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty:
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub
mieć ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.  
Do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach najwyższego poziomu dofinansowania potrzebne jest zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, wydawane przez OPS w Szprotawie, ul. Żagańska 6.
 
Uwaga: Nabór do programu Czyste Powietrze nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowo budowanych.
 
Punkt informacyjny w Szprotawie
Zapraszamy do skorzystania z pomocy punktu konsultacyjno– informacyjnego w sprawie programu Czyste Powietrze, znajdującego się w Centrum Aktywności Społecznej (dawne Magdalenki) w Szprotawie, parter, biuro  nr 9 lub 8, tel. 68 376 0584, czynny w czwartki od godz. 7.00 do 12:00 oraz w piątki od godz. 10.00 do 15.00.
Istnieje również możliwość wizyty osobistej pracownika w domu, podczas której oceniane będzie obecne źródło ciepła oraz przeprowadzona zostanie wstępna analiza budynku pod kątem termomodernizacji.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją