Aktualności

  • 01-12-2023

MAMY 8 MILIONÓW! DOFINANSOWANIA NA REWITALIZACJĘ DAWNEGO ZAMKU I KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO

Dzięki wsparciu, już wkrótce mieszkańcy, pasjonaci historii oraz turyści będą mogli podziwiać i korzystać z zabytkowego obiektu, który będzie pełnił funkcję tak zwanej bezpiecznej ruiny.
 
- Dwa lata temu gmina stała się właścicielem ruin kościoła pw. Bożego Miłosierdzia – przypomina burmistrz Mirosław Gąsik. - Usilnie o to zabiegaliśmy, chcąc ocalić ten unikatowy zabytek od całkowitego zniszczenia. Od razu podjęliśmy aktywne działania na rzecz pozyskania dofinansowania na rewitalizację tego obiektu. Przez wiele miesięcy prowadzone były badania archeologiczne, architektoniczne oraz konserwatorskie ruin. Przeprowadzona została również inwentaryzacja cyfrowa terenu w technologii 3D, która charakteryzuje się bardzo dokładnym pomiarem wykonywanym przez skaner laserowy. Działania te pozwoliły na sporządzenie kompletnej dokumentacji obejmującej m.in. projekty architektoniczne i konstrukcyjne.
 
W tym miejscu chcę mocno podkreślić, że nasza determinacja, aby szybko i sprawnie przygotować niezbędne dokumenty, zaowocowała przyznaniem nam 8 MILIONÓW ZŁOTYCH dofinansowania ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 
Trud się opłacił, bo dzięki otrzymanemu wsparciu, już wkrótce przeprowadzone zostaną prace oszacowane na kwotę 8,9 mln zł. W ich efekcie zrewitalizowany zostanie obiekt, który będzie tak zwaną bezpieczną ruiną. Miejsce będzie można wykorzystywać na cele kulturalne i ekumeniczne, koncerty, śluby, msze. W zamkowej bastei urządzimy małą kaplicę, by uszanować sakralny charakter budowli. Wieża będzie miała charakter punktu widokowego. 
 
Zapraszamy do obejrzenia filmu ukazującego ruiny dawnego zamku i kościoła ewangelickiego, również w technologii 3D: https://www.youtube.com/watch?v=knheuTgEOOQ

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: MAMY 8 MILIONÓW! DOFINANSOWANIA NA REWITALIZACJĘ DAWNEGO ZAMKU I KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją