Dokumenty

  • 12-05-2017
  • Autor: Grażyna Boczniewicz

Dokumenty

  •  Uchwała RM w Szprotawie w sprawie zasad  i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawy na 2018 rok - pobierz
  • Zarządzenie nr 0050/66/2017 Burmistrza Szprotawy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego do weryfikacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego oraz przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Szprotawa - pobierz
          -  Protokół zespołu opiniującego z wyboru zadań - pobierz
  • Zarządzenie nr 0050/97/2017 Burmistrza Szprotawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad głosowania zadań do budżetu obywatelskiego - pobierz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją