Zabytki gminy

Zabytki gminy

ZABYTKI GMINY SZPROTAWA

Dzikowice
Kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej w stylu wczesnogotyckim, zbudowany w XIII wieku z kamienia polnego i rudy darniowej, jednonawowy. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1273 r. Widziany obecnie kształt budowli pochodzi z ok. 1406 r. W XV w. dobudowano ceglaną wieżę W 1862 r. gont na dachu zastąpiono dachówką, a wieżę pokryto blachą. W czasach reformacji cała gmina kościelna była wyznania ewangelickiego. Z wystroju na uwagę zasługuje gotycki portal kamienny z pocz. XV w. i późnogotycki ołtarz (tryptyk) z 1505 r. - dzieło mistrza z Gościszowic. W kamiennym murze otaczającym kościół znajduje się zabytkowa brama z XV w.
 
Długie
Kościół p.w. św. Anny został zbudowany w II połowie XIX wieku w stylu neogotyckim. Ta jednonawowa budowla jest murowana z cegły miejscami uzupełniana kamieniem. Do świątyni przylega od zachodu wieża zwieńczona iglicą. We wsi znajdują się także ruiny kościoła z XIII w., który spłonął w 1856 r.
 
Siecieborzyce
Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, w stylu wczesnogotyckim. Zbudowany z kamienia w I poł. XIII wieku. Wzmiankowany w źródłach historycznych już w 1273 r. Przebudowany i rozbudowany o wieżę w roku 1508. We wnętrzu świątyni znajduje się wczesnobarokowy ołtarz z 1588 r. i płaskorzeźbione płyty nagrobne – renesansowe i barokowe.
 
Borowina
Kościół p.w. św. Bartłomieja w stylu wczesnogotyckim, jednonawowa, zbudowana z kamienia polnego i cegły - prawdopodobnie w ostatniej ćwierci XIII w. – za czym przemawiają ostrołukowe otwory i układ przestrzenny. Przez długi czas Borowina była gminą ewangelicką. Dopiero w roku 1654 kościół przejęli katolicy. Z dawnego wystroju zachowały się: kamienny portal (1584) i renesansowe płyty nagrobne. Budowla jest otoczona średniowiecznym murem z kamienną bramą barokową z XVI w.
 
Witków
Kościół p.w. Matki Boskiej Rokitniańskiej i św. Michała Archanioła. Zbudowany w XIII wieku, w stylu wczesnogotyckim, z kamienia polnego i rudy darniowej, jednonawowy. Do kościoła wchodzi się przez dwa wczesnogotyckie portale kamienne. Jeden z nich, prowadzący do prezbiterium, ozdobiony jest płaskorzeźbionym tympanonem przedstawiającym ukrzyżowanego Jezusa adorowanego przez NMP i św. Jana. We wnętrzu kościoła znajduje się płyta nagrobna ku czci Nikela v. Warnsdorf, dawnego właściciela Witkowa, z XVI wieku.W południowym odcinku otaczającego kościół kamiennego muru usytuowany jest gotycki budynek bramny z XV w.
 
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lesznie Dolnym
Zlokalizowany przy głównej drodze wiejskiej (droga wojewódzka nr 297). Wzniesiony w 1670 roku. Budowla barokowa. W 1796 roku dobudowano wieżę. Wnętrze świątyni posiada wystrój barokowy. W ołtarzu głównym późnogotycka figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ok. 1500 roku. Do kościoła przylega cmentarz. We wsi znajduje się ponadto ruina kościoła ewangelickiego. 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON