Kalendarium

24 czerwca

Małe dotacje

Tryb pozakonkursowy (małe granty)

I. Informacje ogólne
 
Tryb pozakonkursowy (zwany również trybem uproszczonym lub tzw. „małych grantów”) pozwala na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Oferty w tym trybie składane są z inicjatywy organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812, z 2021 r. poz. 2490). Nabór trwa cały rok do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na powyższy tryb.
 
Składane oferty zgodnie z art. 19a ww.ustawy muszą spełniać łącznie następujące warunki:
- dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,
- wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,
- zadanie publiczne musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.
 
W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy Szprotawa tej samej organizacji na realizację zadań publicznych, w trybie uproszczonym, nie może przekroczyć 20.000 zł.
W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Urzędu Miejskiego Szprotawa, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szprotawie oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie.  W ciągu 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag, Burmistrz Szprotawy podejmuje decyzję o zawarciu lub nie umowy z oferentem, na realizację zadnia publicznego, opisanego w ofercie.
 
II.  Nowe wzory dokumentów ( wersja WORD, edytowalna)
 
Oferty realizacji zadania publicznego składane są na wzorze formularza zgodnym z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055)
 
 
UWAGA!
Ze względów organizacyjnych Burmistrz Szprotawy
prosi o składanie ofert w trybie pozakonkursowym, na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.

 

WYKAZ DOTACJI W TRYBIE POZAKONKURSOWYM - 2023 R.

Tryb pozakonkursowy: oferty oraz wyniki 
czytaj dalej

Wykaz dotacji w trybie pozakonkursowym - 2022 r.

Tryb pozakonkursowy: oferty oraz wyniki 
czytaj dalej

Wykaz dotacji w trybie pozakonkursowym - 2021

Wykaz dotacji w trybie pozakonkursowym - 2020 r.

Tryb pozakonkursowy: oferty oraz wyniki

Wykaz dotacji w trybie pozakonkursowym - 2019 r.

Tryb pozakonkursowy: oferty oraz wyniki

Wykaz dotacji w trybie pozakonkursowym - 2018 r.

Tryb pozakonkursowy: oferty oraz wyniki

Wykaz dotacji w trybie pozakonkursowym - 2017 r.

Tryb pozakonkursowy: oferty oraz wyniki

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON