Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Nazwa projektu:
Wykonanie nowej elewacji na kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lesznie Dolnym
 
Krótki opis projektu:
W ramach realizacji projektu wykonane zostaną prace dotyczące elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Lesznie Dolnym. Jest to zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1826. Wybudowany był na przełomie XIII i XIV w. w stylu gotyckim. W 1670r. został gruntownie przebudowany, a w 1796 roku została dobudowana czworoboczna wieża. Kościół zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej nr 297. Jego elewacje są proste, tynkowane, malowane farbą, otwory okienne i drzwiowe posiadają opaski, na narożach wieży występuje pseudoboniowanie. Dookoła kościoła znajduje się opaska betonowa wylana przy cokole. Elewacja jest w złym stanie i wymaga podjęcia działań naprawczych a także położenia nowej elewacji zgodnie z zaleceniami Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uprzednio na elewacji zostały wykonane badania stratygraficzne. W ramach realizacji niniejszej inwestycji wykonana zostanie uprzednio dokumentacja techniczna a także uzgodnione zostaną z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zalecenia, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych przy elewacji kościoła. W ramach prac budowlanych zakłada się następujące działania na  elewacji: prace przygotowawcze, rozstawienie rusztowań, usunięcie odspojeń, odpadającego tynku, dezynfekcje miejsc porażonych biologicznie w murze, uzupełnienie brakujących tynków, nałożenie tynków zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zaleceniami Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oczyszczenie elewacji przed malowaniem, gruntowanie ścian przed malowaniem i pomalowanie elewacji farbami ziołowo- krzemianowymi. Zakłada się także usunięcie betonowej opaski okalającej kościół i uporządkowanie pasa wokół fundamentów – następnie brukowanie nowego pasa lub zadarnienie zgodnie z zaleceniami Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Niniejsze prace są konieczne do wykonania w celu zachowania zabytku w dobrostanie. Budynek Kościoła aktualnie ma wymienione pokrycie dachowe. Podjęte prace na elewacji pozwoliłyby doprowadzić zabytek do dawnej świetności.
 
Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany jest z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków. 
  • Przewidywana wartość inwestycji: 256.000,00 zł
  • Dofinansowanie: 250.000,00 zł
  • Wkład własny – 6.000,00 zł
  • Przewidywany termin zakończenia: 31.12.2025 r.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON