Kalendarium

18 maja 1864: Umiera urodzony w Szprotawie światowej sławy paleobotanik Heinrich Goeppert

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Nazwa projektu:
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 005952F – ul. Lipowej w miejscowości Leszno Górne.
 
Cel projektu:
Skrócenie czasu oraz poprawa bezpieczeństwa dojazdu do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 005952F-ul. Lipowej w miejscowości Leszno Górne.
 
Krótki opis projektu:
Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych oraz pełnieniu nadzoru inwestorskiego.
Zakres rzeczowy robót obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 005952F – ul. Lipowej o długości 135 m w miejscowości Leszno Górne. W ramach prac wykonane zostaną roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i krawężników, korytowanie jezdni i wjazdów, montaż krawężników, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie nawierzchni jezdni oraz wjazdów z kostki betonowej.
 
Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie  Nr 00166-65151-UM0400233/23  zawartej w dniu  14.02.2024 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Samorządem Województwa Lubuskiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Całkowita wartość projektu: 250.964,08 zł brutto
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 182.044,12 zł
Dofinansowanie: 91.026,00 zł
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa):  159.938,08 zł
 
Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: luty 2024 r.
Zakończenie rzeczowej  realizacji projektu: czerwiec 2024 r.
Zakończenie finansowej realizacji  projektu: czerwiec 2024 r.
 
Planowane efekty:
Realizacja operacji poprawi stan infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwo dojazdu do obiektów użyteczności publicznej na terenie miejscowości Leszno Górne. Jednocześnie przyczyni się do polepszenia stanu infrastruktury technicznej umożliwiającej rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Szprotawa.
 
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:
Wskaźniki produktu:
  • Długość przebudowanej drogi gminnej Nr 005952F - ul. Lipowej w Lesznie Górnym – 0,135 km
 
Aktualizacja: 29.03.2024 r.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON