Kalendarium

9 grudnia 1476: Książę Jan staje z wojskami przed bramami Szprotawy

#SZCZEPIMY SIĘ! Wszystkie osoby, które skończyły 12 lat, mogą zapisywać się na...

Aktualności

Aktualności

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 

Umowa o dofinansowanie aneksowana

30 września br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach”. Zmiany dotyczą oszczędności poprzetargowych.
czytaj dalej

O postępie prac przy budowie ulic w Wiechlicach

29 września br., w szprotawskim ratuszu odbyły się narady koordynacyjne związane z projektem pn. „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach”.
czytaj dalej

Coraz bliżej zakończenia prac projektowych dla ulic w Wiechlicach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaakceptowała nowy wariant włączenia ulicy Akacjowej do drogi krajowej nr 12. Pozytywna opinia pozwala na kontynuację prac projektowych z uwzględnieniem przyjętych wytycznych.
czytaj dalej

Będzie bezpieczna sieć dróg w Wiechlicach

Tym razem dobre wiadomości płyną do mieszkańców Wiechlic. 20 kwietnia br. podpisana została umowa na rozbudowę ulic Klonowej i Brzozowej, które po modernizacji będą tworzyły nowoczesną i spójną sieć infrastruktury komunikacyjnej, poprawiającej bezpieczeństwo i komfort ruchu drogowego.
czytaj dalej

Umowa ze zmianami

26 marca br. podpisany został aneks do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy Akacjowej w Wiechlicach. Brak akceptacji GDDKiA przedłożonych projektów spowodował wydłużenie terminu zakończenia I etapu prac.
czytaj dalej

Trwają prace projektowe ulicy Akacjowej

1 marca br., w szprotawskim ratuszu odbyła się narada koordynacyjna związana z rozbudową ulicy Akacjowej w Wiechlicach, podczas której zapoznano się ze stopniem zaawansowania prac projektowych.
czytaj dalej

Prace projektowe trwają

5 lutego br. odbyły się narady koordynacyjne związane z rozbudową drogi gminnej w Szprotawie obejmującej ulicę Bronka Kozaka i część ulicy Basztowej, a także rozbudową ulicy Akacjowej w Wiechlicach. Uzgodnienia z GDDKiA i Konserwatorem Zabytków powiązane z nadzwyczajnym trybem pracy w dobie obostrzeń pandemicznych mogą spowodować opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej.
czytaj dalej

Pierwsze spotkanie organizacyjne z wykonawcą rozbudowy ul. Akacjowej

Prace projektowe rozbudowy ul. Akacjowej zostały rozpoczęte. Tak ustalono podczas pierwszego spotkania organizacyjnego z wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych rozbudowy ulicy Akacjowej w Wiechlicach, które odbyło się 28.07.2020 r.
czytaj dalej

Rozpoczynamy pierwszą inwestycję z Funduszu Dróg Samorządowych

28 maja br., Ewa Gancarz Pełniąca Funkcję Burmistrza Szprotawy podpisała umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane rozbudowy ulicy Akacjowej w Wiechlicach.
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON