Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Tytuł projektu
„Dostępne Miasto Szprotawa”
 
Cel projektu
Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto Szprotawa. Realizacja przedsięwzięcia grantowego przyczyni się do podniesienia poziomu w zakresie spełniania wymogów dostępności określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, przy wsparciu doświadczonych w tym zakresie specjalistów od dostępności. Przedsięwzięcie grantowe wpłynie na poprawę dostępności do usług dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności.
 
Krótki opis projektu
W ramach projektu w Urzędzie Miejskim  poprawiona zostanie:
 
A. dostępność architektoniczna poprzez
 • zamontowanie wypukłych ścieżki dla osób z niepełnosprawnością wzroku, planów tyflograficznych oraz  dźwiękowego opis przestrzeni.
 • zakup lady dostosowanej do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w BOK,
 • zakup krzeseł do ewakuacji,
 • modernizację toalety dla niepełnosprawnych - wymiana zlewu na niskosyfonowy oraz wylewki i instalacja pochwytów oraz instalacja alarmu.
B. dostępność cyfrowa poprzez:
 • nagranie filmu w języku migowym - z informacją o zakresie funkcjonowania urzędu i umieszczenie go na stronie www.szprotawa.pl
 • przygotowanie informacji w tekście łatwym do czytania, opisujące zakres działalności gminy na stronę www.szprotawa.pl - plik elektroniczny, zawierający tekst odczytywalny maszynowo.
C. dostępność komunikacyjno-informacyjna poprzez
 • zakup tablic przydrzwiowych z napisami w alfabecie Braille'a
 • zakup i instalację pętli indukcyjnej
 • instalację wideotłumacza PJM oraz wyposażenie stanowiska - urządzenie przenośne tablet + komputer do obsługi wideotłumacza.
 • zakup szkła powiększającego oraz uchwytów na kule
 • zakup infokiosku wraz z oprogramowaniem zgodnym z WCAG 2.1
 • zakup piktogramów i oznakowanie ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami
 
Finansowanie projektu
Gmina Szprotawa na podstawie Umowy powierzenia grantu nr DSG/0296 otrzymała grant w projekcie „Dostępny Samorząd – granty” realizowanym przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Wysokość grantu to 100.000 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
 
Całkowita wartość projektu: 100.000 zł brutto.
Wysokość grantu: 100.000 zł,
 • środki UE – 84,28% - 84.280,00 zł;
 • środki krajowe – 15,72% - 15.720,00 zł.
Wkład własny beneficjenta - 0 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu: 15.11.2022 r.
Zakończenie realizacji projektu: 30.06.2023 r.
 
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON