Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Tytuł projektu:
„Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański,  Szprotawa, Sulęcin, Drezdenko , Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica”.
 
Cel główny projektu:
Poprawa efektywności zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska naturalnego, życia i mienia mieszkańców oraz likwidacji ich skutków na obszarze gmin partnerskich i województwa lubuskiego.  
 
Gminy objęte zakresem projektu:
Bytom Odrzański (Lider) oraz partnerzy: Gmina Szprotawa, Gmina Sulęcin, Gmina Drezdenko, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Gmina Nowe Miasteczko, Gmina Otyń, Gmina Szczaniec, Gmina Ośno Lubuskie, Gmina Santok, Gmina Witnica.
 
Cele szczegółowe:
 1. Poprawa możliwości podejmowania sprawnych działań z zakresu ratownictwa pożarowego, wodnego i technicznego (w tym w odpowiedzi na zagrożenia powodziowe, pożarnicze i inne).
 2. Zmniejszenie czasu reakcji na występowanie zagrożenia powodziowe, pożarowe oraz inne nagłe zdarzenia i katastrofy na obszarze gmin partnerskich i regionu.
 3. Poprawa stanu sprzętu ratowniczego jednostek OSP gmin partnerskich, w tym znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
 
Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu są działania poprawiające bezpieczeństwo pożarowe oraz powodziowe poprzez inwestycje z zakresu doposażenia jednostek ratowniczych oraz infrastruktury przeciwpowodziowej, w tym Gmina Bytom Odrzański: ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy, skuter wodny wraz z przyczepą transportową oraz platformą ratowniczą czerwoną, agregat prądotwórczy, Gmina Sulęcin: średni samochód specjalny pożarniczy ratowniczo-gaśniczy, Gmina Szprotawa: 4 samochody ratowniczo-gaśnicze, 2 pilarki ratownicze, sprzęt i wyposażenie przeciwpowodziowe, Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności, dron z kamerą termowizyjną, Gmina Nowe Miasteczko : ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, Gmina Otyń: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, Gmina Drezdenko: średni samochód ratowniczo-gaśniczy, Gmina Szczaniec: średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Miasto Kostrzyn nad Odrą- lekki samochód specjalny ratownictwa wodnego, Gmina Ośno Lubuskie: średni samochód ratowniczo-gaśniczy, Gmina Santok: średni samochód ratowniczo-gaśniczy, Gmina Witnica: średni samochód ratowniczo-gaśniczy.
 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
 1. Prace przygotowawcze - przygotowanie dokumentacji przetargowych, przygotowanie przetargów, w tym publikacji przetargowych (dla lidera i partnerów).
 2. Studium wykonalności (dla lidera i partnerów).
 3. Środki trwałe (ruchome) - zakup środków trwałych (dla lidera i partnerów).
 4. Promocja projektu.
 5. Inne usługi obce – doradztwo związane z prawno-finansową obsługą projektu (dla lidera i partnerów).
Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPLB.04.01.00-08-0005/18-00 zawartej w dniu 18.12.20120 r. pomiędzy Gminą Bytom Odrzański (Liderem projektu) a Województwem Lubuskim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, osi priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, działanie 4.1. „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”
 
Całkowita wartość projektu: 15.418.062,00  zł brutto, w tym Gminy Szprotawa - 3.248.465,54 zł brutto.
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 15.418.062,00  zł, w tym Gmina Szprotawa - 3.248.465,54 zł.
Dofinansowanie: 13.105.352,64 zł, w tym Gmina Szprotawa - 2.761.195,71 zł.
Wkład własny beneficjenta - 2.229.481,20 zł, w tym Gminy Szprotawa - 487.269,83 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: październik  2018 r.
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu:  styczeń  2021 r.
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu: czerwiec  2022 r.
Zakończenie finansowej realizacji projektu: lipiec 2022 r.
 
Planowane efekty
 • Poprawa możliwości podejmowania sprawnych specjalistycznych działań z zakresu ratownictwa pożarowego, wodnego i technicznego (w tym w odpowiedzi na  zagrożenia powodziowe, pożarnicze i inne zdarzenia).
 • Zmniejszenie czasu reakcji na występujące zagrożenia powodziowe, pożarowe oraz inne nagłe zdarzenia i katastrofy na obszarze gmin partnerskich i regionu,
 • Poprawa stanu sprzętu ratowniczego jednostek OSP Gmin Partnerskich, w tym znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
 
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:
Wskaźniki produktu:
 • liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – 14 szt., w tym Gmina Szprotawa -  4 szt.
 • liczba wprowadzonych do zużycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów  wczesnego ostrzegania – 1 szt., w tym Gmina Szprotawa – 1 szt.
 • liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – 14 szt., w tym Gmina Szprotawa – 4 szt.
 
Wskaźniki rezultatu:
 • liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI 20) – 118.688 osób, w tym Gmina Szprotawa - 18.600 osób
 • liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami  (CI 21) – 118.688 osób, w tym Gmina Szprotawa - 18.600 osób.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON