Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa

INFORMACJE OGÓLNE O SZPROTAWSKIEJ RADZIE

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, w skład którego wchodzą przedstawiciele organu stanowiącego i wykonawczego gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Istnienie Rady Działalności Pożytku Publicznego ma na celu przede wszystkim wzmocnienie i doskonalenie dialogu obywatelskiego oraz wypracowanie standardów współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi.
 
Podczas sesji 31 stycznia 2014 r. Rada Miejska w Szprotawie podjęła uchwałę Nr XLIX/367/2014  ws. określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szprotawa.
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wprowadzona ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1339), wniosła szereg istotnych zmian dla trzeciego sektora. RM w Szprotawie, na sesji w dniu 26 lutego 2016 roku, uchwałą Nr XXIII/147/2016 zmieniła ww. uchwałę.
 
Dokumenty związane z pracą szprotawskiej RDPP przechowywane są w Wydziale Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki UM w Szprotawie, budynek CAS, Pl. Kościelny 2, pok. nr 306 (III piętro).
 
KONTAKT DO RADY
  • tel. 68 376 0772

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO GMINY SZPROTAWA III KADENCJI (2020-2023)

13.11.2019 zakończyła się II kadencja szprotawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ogłoszona została procedura naboru 4 kandydatów organizacji pozarządowych do kolejnej Rady. Terminy, zasady zgłaszania kandydatów do RDPP III kadencji przez organizacje oraz wybór przedstawicieli przez Burmistrza Szprotawy i Radę Miejską w Szprotawie znajdziecie Państwo w linku Nabór do RADY III kadencji
 
 
27 lutego 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady, która działalność swoją zakończy w 2023 roku.
 
W związku ze śmiercią radnej pani Józefy Śliskiej, która pełniła funkcję członka RDPP z ramienia RM w Szprotawie, w dniu 20.01.2021 r. Burmistrz Szprotawy zawnioskował o desygnację nowego przedstawiciela organu uchwałodawczego. Rada Miejska wskazała swojego przedstawiciela w drodze uchwały Nr XXIX/219/2021 z 3 marca 2021.
 
Zadania RDPP
Rada m.in. konsultuje i opiniuje projekty gminnych uchwał, które wiążą się z funkcjonowaniem lokalnych stowarzyszeń. Wspiera dialog pomiędzy gminą a sektorem ngo poprzez różne działania, w tym organizację wydarzeń integrujących szprotawian.
Rada zaprasza zarówno przedstawicieli organizacji, jak i poszczególnych obywateli do zgłaszanie swoich uwag i pomysłów, które pomogą w rozwijaniu postaw prospołecznych w naszej gminie. Zachęca też do dzielenia się problemami, z którymi borykają się szprotawskie ngo-sy.

SKŁAD RADY

PrzewodniczącaUrszula Borsuk, Międzygminne Centrum Integracji Społecznej WINDA w Szprotawie.
Wiceprzewodniczący  – Stefan Gołek, radny miejski.
Sekretarz Rady - Joanna Dudek inspektor w Wydziale Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Szprotawie.
Pozostali członkowie Rady:
Maciej Siwicki - radny miejski,
Halina Kanyi-Maina - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Szprotawie,
Ryszard Żmuda - Organizacja Powiatowa Ligi Obrony Kraju w Szprotawie,
Kamila Czop-Sasin - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Podaruj Radość w Szprotawie,
Małgorzata Serafin – Kierownik Wydziału Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Szprotawie.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON