Informacje o projekcie

informacje o projekcie

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
 
Tytuł projektu
"Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynku Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi z siedzibą przy ul. Niepodległości 7 w Szprotawie"
 
Cel zadania
Kompleksowe dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej.
 
Krótki opis zadania
Przedmiotem niniejszego projektu jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych uniemożliwiających im dostęp do budynku oraz obiektów szkolnych i sportowych Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie, dla którego Gmina Szprotawa jest organem prowadzącym.
 
Zakres rzeczowy zadania
W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące prace budowlane:
 1. Adaptacja wejść od strony północnej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
 2. Adaptacja istniejącego pomieszczenia na sanitariat na potrzeby osób niepełnosprawnych
 3. Przebudowa istniejących sanitariatów na potrzeby osób niepełnosprawnych
 4. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
 5. Podjazd dla niepełnosprawnych
 6. Winda dla osób niepełnosprawnych
Finansowanie zadania
Zadanie współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy o dofinansowanie Nr ROPS.IV.63.3.2022 zawartej 11.05.2023 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Województwem Lubuskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
 
Całkowita wartość zadania: 1.685.958,59 zł brutto.
Wartość dofinansowania: 594.087,83 zł.
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa): 1.091.870,76 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu
Planowany termin rozpoczęcia zadania – sierpień 2023 r.
Planowany termin zakończenia zadania – styczeń 2024 r.
 
Planowane efekty
Przewidywanym efektem realizacji zadania będzie likwidacja barier architektonicznych w budynku Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie, co tym samym przyczyni się do zaspokojenia potrzeb indywidualnych, zwiększenia udziału w życiu edukacyjnym i społecznym oraz poprawy komfortu życia osób niepełnosprawnych. Jednocześnie ułatwi im proces komunikowania się i zwiększy swobodę ruchu. Inwestycja zwiększy także samodzielność osób niepełnosprawnych. Spowoduje sprawniejsze działanie tych osób w społeczeństwie, umożliwi wydajniejsze ich funkcjonowanie w życiu codziennym. Ponadto wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do oświatowych obiektów użyteczności publicznej w porównaniu do pozostałych mieszkańców Gminy Szprotawa.
 
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
 • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Baner: baner Wsparcie OSP
 • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
 • Baner: RFIL
 • Baner: PFRON