Aktualności

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONSULTACJI Z NGO

Burmistrz Szprotawy informuje o wynikach konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku oraz w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
czytaj dalej

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NGO

Burmistrz Szprotawy ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 rok.
czytaj dalej

KONSULTACJE UCHWAŁY Z SEKTOREM NGO

Burmistrz szprotawy ogłasza konsultacje  społecznych z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
czytaj dalej

KOMUNIKAT DLA NGO

Burmistrz Szprotawyna na podstawie Uchwały Nr L/404/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r. ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
czytaj dalej

KOMUNIKAT DLA NGO

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żagańskiego na VI kadencję.
czytaj dalej

SPOTKANIE DLA ORGANIZACJI

Fundacja Spełnienie zaprasza organizacje pozarządowe oraz KGW z terenu Gminy Szprotawa, na spotkanie dotyczące współpracy, działań i partnerstwa organizacji pozarządowych oraz działań Rady Pożytku Publicznego.
czytaj dalej

WYNIKI KONKURSU

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zarządzenie nr 0050/21/2023 Burmistrza Szprotawy z dnia 10 lutego 2023 r. ). 
czytaj dalej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZPROTAWY- wyniki trybu pozakonkursowego

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie pozakonkursowym.
Treść ogłoszenia do pobrania.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE O OFERCIE W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, złożonej przez Szprotawski Klub JU-JITSU „AKAYAMA” w Szprotawie, w trybie pozakonkursowym. Treść ogłoszenia do pobrania.
czytaj dalej

OTWARTE SPOTKANIE DLA ORGANIZACJI

Burmistrz Szprotawy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i inne osoby zainteresowane, do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 2 marca br., o godz. 16.00, w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej, III piętro (Magdalenki).
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 13

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON