Kalendarium

19 czerwca 1672: Wielki pożar Szprotawy

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Nazwa zadania
„Przebudowa infrastruktury drogowej w Lesznie Górnym”.
 
Cel zadania
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców miejscowości Leszna Górnego.  
 
Krótki opis zadania
Inwestycja polega na przebudowie trzech dróg gminnych (tj. ul. Szkolnej, Nowej i Zielonej) wraz z wykonaniem nowych nawierzchni  położonych w miejscowości Leszno Górne o łącznej długości ok. 1 km. Na ul. Szkolnej wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna, zaś na ul. Nowej i Zielonej z kostki betonowej. W ramach prac budowlanych nastąpi także przebudowa: skrzyżowań, chodników, odwodnienia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami, zjazdów indywidualnych i publicznych, oświetlenia drogowego, likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną/nadziemną oraz zabezpieczenie sieci.  Ponadto wykonane zostanie oznakowanie pionowe oraz przejście dla pieszych. Realizacja zadania nastąpi w formule „zaprojektuj i wybuduj”, która polega na wykonaniu dokumentacji technicznej i robót budowlanych.  
 
Finansowanie zadania 
Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.
 
Całkowita szacunkowa wartość inwestycji: 2.596.530,00 zł brutto
Wartość dofinansowania:  2.000.000,00 zł
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa):  596.530,00 zł
 
Przewidywany termin zakończenia inwestycji
Czerwiec  2025 r.
 
Planowane efekty
W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa infrastruktury drogowej na obszarze wiejskim, zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności tego regionu.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON