Kalendarium

24 czerwca

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 
Nazwa projektu
Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Szprotawka.
 
Cel projektu
Rozwój aktywności i integracji mieszkańców poprzez budowę budynku rekreacyjnego w miejscowości Szprotawka.
 
Krótki opis projektu
Projekt polega na budowie budynku rekreacyjnego w miejscowości Szprotawka o wymiarach 13,39 m x 8,69 m. W budynku będzie znajdowała się sala wielofunkcyjna, korytarz, pomieszczenie gospodarcze oraz  WC dla mężczyzn i kobiet dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W ramach operacji budynek wyposażony zostanie w stoły z krzesłami do spotkań integracyjno-rekreacyjnych. Na zewnątrz teren zagospodarowany zostanie w postaci stołu do tenisa stołowego.
 
Finansowanie projektu
Projekt współfinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie  Nr 00825-6935-UM0411259/22 zawartej 14.03.2023 r. pomiędzy Gminą Szprotawa a Samorządem Województwa Lubuskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Całkowita wartość projektu: 465.795,73 zł brutto.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 465.795,73  zł.
Dofinansowanie: 150.000,00 zł.
Wkład własny beneficjenta (Gminy Szprotawa):  377.497,96 zł.
 
Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu: marzec 2023 r
Zakończenie rzeczowej  realizacji projektu: grudzień 2023 r.
Zakończenie finansowej realizacji  projektu: grudzień 2023 r.
 
Planowane efekty
Powstała w wyniku realizacji operacji infrastruktura rekreacyjno-integracyjna przyczyni się do rozwoju rekreacji, aktywizacji i integracji mieszkańców miejscowości Szprotawka. Jednocześnie zagospodarowana przestrzeń publiczna będzie miejscem spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów. Stworzone zostaną bezpieczne i atrakcyjne warunki do czynnego spędzania czasu wolnego, rekreacji oraz integracji ze środowiskiem lokalnym.
 
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.
Liczba miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla mieszkańców i grup defaworyzowanych – 1 szt.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek-piątek: 07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON