Aktualności

Aktualności

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 

Już wkrótce ruszamy z robotami drogowymi w Wiechlicach

Dobiegają końca prace projektowe rozbudowy dróg w Wiechlicach. Jeszcze w tym miesiącu złożone zostaną do Starostwa Powiatowego wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji, dzięki któremu wykonawca przystąpi robót ziemnych.
czytaj dalej

UMOWA O DOFINANSOWANIE ZE ZMIANAMI

Gmina Szprotawa podpisała aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowy dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach”.
czytaj dalej

Dokumentacja techniczna gotowa

Dokumentacja techniczna w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Akacjowej w Wiechlicach z DK 12, opracowana zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, została ukończona. Teraz oczekuje na zatwierdzenie.
czytaj dalej

Zmiana terminu wykonania dokumentacji projektowej

Pod koniec grudnia ubiegłego roku burmistrz Mirosław Gąsik zwrócił się do Wojewody Lubuskiego z prośbą o wprowadzenie zmian w umowie nr 6/20/74/2019 z 21.10.2019 r. o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i  Nr 005935F w Wiechlicach”. Wnioskowane poprawki  dotyczą wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót budowlanych.
czytaj dalej

Umowa o dofinansowanie aneksowana

30 września br. burmistrz Mirosław Gąsik podpisał aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach”. Zmiany dotyczą oszczędności poprzetargowych.
czytaj dalej

O postępie prac przy budowie ulic w Wiechlicach

29 września br., w szprotawskim ratuszu odbyły się narady koordynacyjne związane z projektem pn. „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach”.
czytaj dalej

Coraz bliżej zakończenia prac projektowych dla ulic w Wiechlicach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaakceptowała nowy wariant włączenia ulicy Akacjowej do drogi krajowej nr 12. Pozytywna opinia pozwala na kontynuację prac projektowych z uwzględnieniem przyjętych wytycznych.
czytaj dalej

Będzie bezpieczna sieć dróg w Wiechlicach

Tym razem dobre wiadomości płyną do mieszkańców Wiechlic. 20 kwietnia br. podpisana została umowa na rozbudowę ulic Klonowej i Brzozowej, które po modernizacji będą tworzyły nowoczesną i spójną sieć infrastruktury komunikacyjnej, poprawiającej bezpieczeństwo i komfort ruchu drogowego.
czytaj dalej

Umowa ze zmianami

26 marca br. podpisany został aneks do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy Akacjowej w Wiechlicach. Brak akceptacji GDDKiA przedłożonych projektów spowodował wydłużenie terminu zakończenia I etapu prac.
czytaj dalej
1 2

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

Logo Gevelsberg Logo Spremberg Logo Uman
  • Baner: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • Baner: baner Wsparcie OSP
  • Baner: Edukacja ekologiczna - projekt
  • Baner: RFIL
  • Baner: PFRON