Logo: Szprotawa
Logo: BIP Logo: Facebook

Zwolnienia od podatku

Zwolnienia od podatku

POMOC DE MINIMIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Mając na uwadze przyspieszenie rozwoju gospodarczego Szprotawy, jak również przeciwdziałanie utrzymującemu się wysokiemu w gminie bezrobociu, zapisami uchwały o pomocy de minimis wprowadza się zwolnienia od podatku od nieruchomości, dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych. Jednocześnie uwzględniając trudną sytuację na rynku pracy osób po 50 roku życia, jak również absolwentów szkół policealnych i wyższych, wprowadza się powyższą uchwałą zapisy zachęcające przedsiębiorców do zatrudniania tej grupy osób.

UCHWAŁA NR XLIX/361/2014 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Szprotawa <<POBIERZ PLIK>>.

Kontakt - stopka

Adres Urzędu

Urząd Miejski w Szprotawie
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa
tel./fax: 68 376 38 11
e-mail
 

Godziny otwarcia

poniedziałek:    08:00 - 16:00
wtorek-piątek:    07:00 - 15:00

Miasta partnerskie

  • Baner: Magdalenki
  • Baner: baner odnawiaMY Szprotawę
  • Baner: baner Pod Dębami
  • Baner: Baner Gospodarka śmieciowa